Wi-Fi är installerat!

Det efterlängtade Wi-Fi:t finns nu på Takåsen. Kontakta oss för att ta del av detta.