BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Kakor

Takåsen webbplats använder kakor. En kaka är en liten textfil som lagras på din dator och innehåller information. Kakor används normalt för att förbättra webbplatsen för dig som besökare.

Det finns två typer av kakor.
Den ena typen sparar en fil som ligger kvar på besökarens dator. Filen används till exempel för att du lättare ska kunna använda webbplatsen utifrån dina önskemål och intressen.

Den andra typen kallas sessionskaka. När du besöker vår webbplats skickas en sådan mellan din dator och vår webbserver för att bland annat underlätta navigering. Sessionskakan försvinner när du avslutat besöket. Ingen personlig information, som namn eller mejladress, sparas om dig.
På Takåsen webbplats används båda kaksorterna.

Vår dataskyddspolicy

För att kunna erbjuda våra tjänster behöver vi spara och behandla personuppgifter om dig och din organisation. Vi följer de lagar och regler som gäller för att behandla personuppgifter, så att du ska känna dig trygg som kund. Denna dataskyddspolicy beskriver dels hur vi samlar in och använder dina personuppgifter, dels vilka rättigheter du har gentemot oss.

Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd genom att höra av dig till oss på info@takasen.se eller ringa 0302-173 20. Du kan läsa mer om dataskydd på Datainspektionens webbplats.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Här har vi listat vilka personuppgifter som vi generellt sett samlar in i olika situationer. Vi samlar inte alltid in alla dessa uppgifter utan bara när det är nödvändigt.

När du beställer en tjänst av oss

Person- och kontaktuppgifter

 • namn
 • adress
 • e-postadress
 • telefonnummer
 • arbetsplats
 • befattning

Betalningsinformation och annan finansiell information

 • fakturaadress och referensperson
 • kostnadsställe, organisationsnummer m.m.
 • tjänster som du köper av oss
 • tidigare köp och betalningshistorik

När du besöker vår webbplats

 • IP-adress
 • språkinställningar
 • webbläsarinställningar
 • tidszon och ev. aktiverad platsinformation
 • operativsystem och plattform
 • skärmupplösning

När du deltar i våra evenemang

 • namn
 • arbetsplats
 • e-postadress
 • telefonnummer

Hur får vi dina personuppgifter?

De personuppgifter vi behandlar är uppgifter som du ger till oss. Det kan till exempel vara när du:

 • kontaktar oss med anledning av ett uppdrag
 • fyller i ett formulär på vår webbplats
 • anmäler dig till ett evenemang vi ordnar

Om du är en ny beställare hämtar vi ibland också vissa uppgifter från offentliga källor, till exempel Bolagsverket, Näringslivsregistret, EBR och liknande tjänster.

Dessutom använder vi olika statistikverktyg som samlar in viss information om din enhet och hur du använder våra digitala kanaler. Den informationen används bland annat för att utvärdera vår webbplats.

Varför samlar vi in personuppgifter?

Vi samlar in personuppgifter för att utföra och förbättra våra tjänster för våra kunder och för andra som har meddelat oss att de är intresserade av vår verksamhet.

Vi har följande rättsliga grunder för att behandla dina personuppgifter:

 • avtal – Detta gäller när du köper en tjänst av oss. Vi behöver då dina personuppgifter för att kunna fullfölja vår del av avtalet.
 • rättslig förpliktelse – Vi behöver följa gällande lagstiftning, som ibland föreskriver att vi måste spara personuppgifter om dig. Bokföringslagen säger till exempel att vi måste spara vår bokföring i sju år.
 • intresseavvägning – Detta gäller när vi sparar kontaktuppgifter till personer som har sagt sig vara intresserade av våra tjänster, till exempel vid en offertförfrågan eller då personen vill återkomma vid ett senare tillfälle.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter så länge som det krävs för att vi ska kunna:

 • slutföra och följa upp olika avtal
 • ge bra service till dig som är vår kund, eller som har meddelat oss att du vill ha information eller beställa en tjänst av oss
 • följa den lagstiftning som gäller

Om du vill att vi raderar dina personuppgifter hos oss kan vi självklart göra det, så länge det inte bryter mot gällande lagstiftning. Hör av dig till oss på info@takasen.se eller ringa 0302-173 20

Vad gör vi inte med dina uppgifter?

Vi säljer aldrig någonsin dina personuppgifter vidare till tredje part. Om vi delar dina personuppgifter till tredje part, är det endast när det är nödvändigt för att kunna hålla vad vi enligt avtal åtagit oss att utföra eller om det krävs rent rättsligt. Exempelvis kan vi behöva ge dina uppgifter till en underleverantör eller till de myndigheter som kan kräva detta enligt lagen.

När vi delar dina personuppgifter vidare säkerställer vi att mottagaren också följer de lagar och regler om dataskydd som gäller inom EU.

Vilka rättigheter har du?

Du kan påverka hur vi behandlar dina personuppgifter. Du har rätt att:

 • få veta vilka uppgifter vi har om dig
 • begära att vi rättar felaktiga uppgifter
 • invända mot att vi behandlar dina personuppgifter
 • be att vi för över dina personuppgifter till en annan aktör
 • få dina uppgifter hos oss raderade, så länge det inte strider mot gällande lagstiftning
 • rätt att klaga hos tillsynsmyndigheten Datainspektionen om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter.

Kontakta oss om du har frågor

Har du frågor eller synpunkter på hur vi hanterar dina personuppgifter, eller vill att vi ska radera eller ändra uppgifterna, kan du kontakta oss på info@takasen.se eller ringa 0302-173 20.